FAQ zálohování dat

RecoverPoint for Virtual Machines

RecoverPoint for Virtual Machines (RP4VMs) je softwarový nástroj na ochranu dat komunikující na úrovni hypervisoru, a tedy neoperuje s uložištěm, ale provádí replikaci a obnovu na úrovni jednotlivých virtuálních strojů v prostředí VMware. RP4VMs ochraňuje virtuální stroje pomocí zabudovaného automatizovaného dohledu a schopnosti orchestrace v případě havárie a funkční obnovy. Zároveň je pomocí plug-inu plně integrovaný do prostředí VMware vCenter. RecoverPoint poskytuje lokální i vzdálenou replikaci bez ohledu na vzdálenost s možností synchronní či asynchronní replikace, dovoluje také tzv. any-point-in-time obnovu.


IDPA DP4400 nabízí RP4VM startovací balíček, který obsahuje licenci na 5 virtuálních strojů se subskripcí na 1 rok. Zákazníci mají možnost přidat/rozšířit licencování na soket nebo subskripci za běžnou cenu Data Protecion Suite.