FAQ zálohování dat

Poskytuje IDPA DP4400 efektivní deduplikaci?

IDPA DP4400 disponuje špičkovou technologií, která je využita v zařízeních Dell EMC Data Domain. Využívá segmentaci bloků o proměnné délce pro rozdělení datových toků, vedoucí k dosažení optimálních deduplikačních poměrů. Detailněji, jakmile systém IDPA DP4400 přijme data, okamžitě je logicky rozdělí do toků podle jejich přirozené struktury. Poté systém každý ze segmentů vyhodnotí, zdali je jedinečný, následně pak dochází ke kompresi a uložení dat.

Opakováním tohoto procesu systém obvykle nalezne stejné logické segmenty, jako nalezl již dříve, což vede k identifikaci duplicitních segmentů a umožňuje tak navýšení deduplikačního poměru. Pro porovnání, výrobci využívající deduplikaci pomocí fixní délky hůře odhalí duplicitní segmenty, neboť je jejich segmentace založena na předem definované velikosti. Někteří výrobci dokonce falešně vydávají jejich deduplikaci za „proměnnou“ tím, že máte možnost zvolit, kterou „fixní“ délku chcete využít.

IDPA DP4400 využívá segmentaci o proměnné délce a zároveň vložené šifrování pro snížení nároků na disky a dostatečné zabezpečení již deduplikovaných dat. Tím se snižují nároky na zálohovací a archivační kapacitu v průměru na 55:1. Ve skutečnosti, IDPA poskytuje až 55:1 Data Protection Deduplication Guarantee jako součást Dell EMC Future-Proof Loyalty Program.


Díky špičkové technologii Dell EMC deduplikace máte možnost ukládání dat s retencí několika měsíců namísto tradičních několika dní.